SDH

Historie sboru

Vznik dobrovolnické činnosti v oblasti požární ochrany je spjat s rokem 1868, kdy v Hodoníně vypukl veliký požár, při němž bylo zničeno 58 domů, včetně hospodářských budov, zařízení a dobytka.

V té době v Hodoníně existoval tělovýchovný spolek Turnverein, krátce Turneři. Češi tu byli s Němci pohromadě a smíšený výbor spravoval jejich záležitosti. Tato otřesná katastrofa vyvolala akci Turnerů, kteří na úterý 15. prosince 1868 svolali první schůzi občanů za účelem zřízení hasičského spolku. (Na níž byly přijaty spolkové stanovy, které byly v květnu 1869 c. k. mor. místodržitelstvím schváleny.) Tam byl ustanoven požární sbor, jehož jádrem se stali Turneři, kteří změnili jméno spolku na ,,Freiwillige Turnerfeurwehr“ a do programu mu dali mimo tělocvik a výcvik i činnost požárnickou.

Hned nato na následující valné hromadě, konané ve středu 12. Května 1869 byl v Hodoníně založen hasičský sbor.
První český hasičský sbor v Čechách byl založen r.1864 ve Velvarech, tím se náš sbor řadí mezi nejstarší sbory v Čechách vůbec.

V roce 2019 to bude 150 let činnosti čisté humanity, konané stovkami prostých, dnes už neznámých lidí, kterým jen a jen pravdu lidské srdce přikazovalo, přinášet ty největší oběti, ano, často i životy pro spoluobčany.
Pro spoluobčany, pro všechny bez rozdílu, bez ohledu na společenské postavení, národnost nebo náboženství.
,, Bohu ke cti, bližnímu k ochraně.“ Heslo, kterým čest za oběti tolikrát přinášené, pro sebe odmítají, odkazujíce ji Bohu, heslo, kterým si přikazují program:,,bližnímu k ochraně“. A tento program doplňují u vědomí závažnosti i nebezpečí, kde jednotlivec může být silným jen silou ostatních, heslem, vlastně zákonem platícím neúprosně pro každého člena: ,,Jeden za všechny všichni za jednoho“.